8 دسامبر 2023 - 10:28
http://dsfr.ir/fge5hd

برچسب : کوهستان قاتل

چرا کی2 در زمستان صعود نشده است؟

چرا کی2 در زمستان صعود نشده است؟

صعود زمستانی کی2، به عنوان بزرگ ترین چالش دنیای کوهنوردی همچنان بدون موفقیت باقی مانده و نهایت دستاورد...