16 سپتامبر 2019 - 14:34
http://dsfr.ir/kq9o24

برچسب : کوشک احمد شاهی

بیش از 78 هزار بازدید از مجموعه کاخ موزه های نیاوران انجام شد

بیش از 78 هزار بازدید از مجموعه کاخ موزه های نیاوران انجام شد

طی روزهای نخست سال 1395 بیش از 78 هزار بازدید از مجموعه فرهنگی-تاریخی نیاوران انجام شده است.
برگزاری نمایشگاه آثار نقاشی لَسکو در کوشک احمد شاهی

برگزاری نمایشگاه آثار نقاشی لَسکو در کوشک احمد شاهی

نمایشگاهی از آثار نقاشی "رضا رحیمی لَسکو" 20 بهمن تا 4 اسفند در کاخ اختصاصی مجموعه فرهنگی تاریخی...
افتتاح نمایشگاه "سبک زندگی ایرانی، دوست دار طبیعت"

افتتاح نمایشگاه "سبک زندگی ایرانی، دوست دار طبیعت"

نمایشگاه "سبک زندگی ایرانی، دوست دار طبیعت" بعد از ظهر یکشنبه 11 بهمن ماه در کوشک احمد شاهی مجموعه...