19 سپتامبر 2019 - 19:01
http://dsfr.ir/bp8bdl

برچسب : کمپین صنایع دستی

کمپین خرید صنایع دستی ایرانی راه افتاد

کمپین خرید صنایع دستی ایرانی راه افتاد

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران گفت کمپین حمایت از خرید صنایع دستی با شعار " هنر ایرانی شایسته خانه...