20 سپتامبر 2019 - 07:42
http://dsfr.ir/7jmvnj

برچسب : کمپین آسمان آبی زمین پاک

کمپین های نمادین هوای پاک در ایران و سایبان درختی در استرالیا

کمپین های نمادین هوای پاک در ایران و سایبان درختی در استرالیا

کمپین ها در ایران تنها به ذکر بیانیه و یا تصاویری از یک گذشته نوستالژیک اکتفا کرده اند و نتوانسته اند در...