6 اکتبر 2021 - 22:43
http://dsfr.ir/oocxwc

برچسب : کشف مومیایی

کشف یک مومیایی در «پمپئی»

کشف یک مومیایی در «پمپئی»

سرویس #میراث فرهنگی دنیای سفر: #مومیایی یک مرد که در وضعیت مطلوبی قرار دارد در مقبره ای واقع در شهر تاریخی #...