20 سپتامبر 2019 - 07:36
http://dsfr.ir/ggqngv

برچسب : کشف رود

«کشف رود» احیا می شود

«کشف رود» احیا می شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رودخانه «کشف رود» را یکی از شاهرگ های حیاتی خراسان رضوی دانست و گفت: احیای این...