20 سپتامبر 2019 - 16:15
http://dsfr.ir/ouki9o

برچسب : کشتی مسافربری

تفریح با «میرزا کوچک خان» در آب های خزر

تفریح با «میرزا کوچک خان» در آب های خزر

کشتی «میرزا کوچک خان» پس از هفت سال به گِل نشستن، سرانجام با تغییر کاربری و تبدیل به هتل و سالن جشن های سیار...
آغاز فعالیت کشتی جدید مسافربری در مسیر دریایی خارگ-گناوه

آغاز فعالیت کشتی جدید مسافربری در مسیر دریایی خارگ-گناوه

رئیس اداره بندر و دریانوردی خارگ اعلام کرد: با سرمایه گذاری بخش خصوصی، کشتی جدید مسافربری در مسیر دریایی خارگ...