20 سپتامبر 2019 - 09:16
http://dsfr.ir/at6glt

برچسب : کشاورزان

نمی توانیم به کشاورزان به خاطر تخت جمشید فشار بیاوریم

نمی توانیم به کشاورزان به خاطر تخت جمشید فشار بیاوریم

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: برای حل مشکل فرونشست زمین در اطراف تخت جمشید نمی توانیم...