25 اوت 2019 - 21:08
http://dsfr.ir/xjmq4f

برچسب : کارت مترو

کارت بلیت های یک ساله برای سفرهای نرمال

کارت بلیت های یک ساله برای سفرهای نرمال

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از افرادی که از مترو استفاده زیادی دارند خواست تا کارت بلیت های شارژ...