19 سپتامبر 2019 - 12:44
http://dsfr.ir/9g3kdp

برچسب : چاه غیرمجاز

مجلس خواستار توقف حفر چاه در حریم تخت جمشید شد

مجلس خواستار توقف حفر چاه در حریم تخت جمشید شد

ماجرای حفر 4 حلقه چاه در حریم درجه یک تخت جمشید و پاسارگاد به مجلس کشیده شد.
خیانتی بزرگ به نام «غارت آب» در دولت گذشته

خیانتی بزرگ به نام «غارت آب» در دولت گذشته

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع گفت: در دولت گذشته بالغ بر 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شد...