20 سپتامبر 2019 - 08:41
http://dsfr.ir/jq9p3x

برچسب : پیست اسکی شمشک

فراهم کردن تمهیدات ایمنی برای ورزشکاران در محور شمشک-دیزین

فراهم کردن تمهیدات ایمنی برای ورزشکاران در محور شمشک-دیزین

امسال بر اساس دستور مقام عالی وزارت در محور شمشک-دیزین برای استفاده ورزشکاران تمهیدات ایمنی بیشتری اندیشیده...
6 پیست اسکی پر طرفدار در تهران

6 پیست اسکی پر طرفدار در تهران

زمستان امسال قرار است به سان زمستان هایی باشد که همیشه مادربزرگ هایمان برایمان تعریف می کنند، زمستانی سراسر...