20 سپتامبر 2019 - 08:31
http://dsfr.ir/loyhu8

برچسب : پیامک

پیامک در خدمت کسب و کارهای گردشگری

پیامک در خدمت کسب و کارهای گردشگری

هر چند با ظهور اینستاگرام و شبکه های اجتماعی دیگر و به تازگی تلگرام، اقبال به ابزار قدیمی تر مانند پیامک کم...