18 سپتامبر 2019 - 03:34
http://dsfr.ir/fwxb4m

برچسب : پناهگاه حیات وحش خاما

بوتسوانا، تجربه گردشگری اجتماع محور در پناهگاه حیات وحش کرگدن خاما

بوتسوانا، تجربه گردشگری اجتماع محور در پناهگاه حیات وحش کرگدن خاما

هدف برنامه پناهگاه حیات وحش کردگدن خاما این است تا یک سازمان اجتماع وحور باقی بماند و از طریق گردشگری و...