20 سپتامبر 2019 - 07:38
http://dsfr.ir/uqurzh

برچسب : پل كشكان

یکی از طاق های پل تاریخی کشکان لرستان فرو ریخت

یکی از طاق های پل تاریخی کشکان لرستان فرو ریخت

معاون میراث سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان از ریزش یكی از طاق های الحاقی پل تاریخی كشكان...