25 اوت 2019 - 19:58
http://dsfr.ir/s2xfa7

برچسب : پل صفوی

حال پل صفوی کرج خوب است

حال پل صفوی کرج خوب است

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری البرز گفت: مرمت پل صفوی کرج به پایان رسیده است.
پل صفوی کرج نیازی به مرمت ندارد

پل صفوی کرج نیازی به مرمت ندارد

با توجه به وضعیت ایستایی مناسب پل و مرمت کامل آن به لحاظ کارشناسی در حال حاضر این بنا هیچ نیازی به مرمت ندارد.