http://dsfr.ir/745fd9

برچسب : پل اورگان

پل تاریخی اورگان ثبت ملی می شود

پل تاریخی اورگان ثبت ملی می شود

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان از تصویب ثبت ملی پل تاریخی اورگان در نشست شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی...