20 سپتامبر 2019 - 16:22
http://dsfr.ir/ldyscz

برچسب : پاستا

فهرست 10 غذای پر طرفدار جهان

فهرست 10 غذای پر طرفدار جهان

پر طرفدار ترین غذا در دنیا بر اساس یک نظرسنجی، پاستا است که در انواع و مدل های مختلف پخته می شود.