http://dsfr.ir/6iv7dp

برچسب : ویلاهای دولتی

تشدید بنگاه داری مدارس در اقامت

تشدید بنگاه داری مدارس در اقامت

بنگاه داری نهادهای دولتی در حوزه اقامت گردشگران، وارد فاز جدیدی شده است. پس از آنکه چندی پیش استاندار...