20 سپتامبر 2019 - 16:21
http://dsfr.ir/syv8kg

برچسب : ویزا کارت

ضرورت استفاده از کارت های بین المللی در کشور

ضرورت استفاده از کارت های بین المللی در کشور

رئیس انجمن علمی #اقتصاد شهری ایران بر ضرورت #توسعه ارتباطات بین بانکی و تسهیل استفاده از کارت های بین المللی...
جاده یک طرفه مسترکارت برای ایران

جاده یک طرفه مسترکارت برای ایران

انتشار خبر امکان صدور «مسترکارت»، مشتریان این کارت های بین المللی را در کشورمان جذب خود کرد، اما مشخص شد این...