http://dsfr.ir/c6pg94

برچسب : ویزای یک ماه

صدور ویزای 30 روزه در فرودگاه های ایران

صدور ویزای 30 روزه در فرودگاه های ایران

دو ماه پس از تصویب طرح "افزایش اعتبار ویزای فرودگاهی برای گردشگران خارجی"، سرانجام این مصوبه در...