28 فوریه 2024 - 20:03
http://dsfr.ir/y6z1dj

برچسب : ولی جهانی

عرصه مهیا برای سرمایه گذاری گردشگری در گیلان

عرصه مهیا برای سرمایه گذاری گردشگری در گیلان

اهمیت صنعت #گردشگری در سند تحول دولت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین اسناد بالادستی کشور مطرح شده و...