19 سپتامبر 2019 - 13:07
http://dsfr.ir/g6rj8u

برچسب : ولی الله نانواکناری

چالش در مسیر جذب توریست های خارجی در مناطق شمالی

چالش در مسیر جذب توریست های خارجی در مناطق شمالی

نماینده مردم #فریدونکنار در #مجلس گفت: چالش های موجود در مسیر جذب #توریست های خارجی در مناطق شمالی کشور وجود...
ضعف در تبلیغ ظرفیت های گردشگری ایران

ضعف در تبلیغ ظرفیت های گردشگری ایران

میزبانی #ایران از #راهنمایان #گردشگری جهان، این امیدواری را به وجود آورده است که ضعف در تبلیغ ظرفیت های...