19 سپتامبر 2019 - 20:09
http://dsfr.ir/34vme3

برچسب : ورزش های زمستانی

بارش برف رونق را به گردشگری زمستانه تهران آورد

بارش برف رونق را به گردشگری زمستانه تهران آورد

بارش برف موجب شد تا سایت های گردشگری زمستانه تهران برای میزبانی از گردشگران آماده شود.