http://dsfr.ir/jdgijr

برچسب : هواپیمایی ترکیه

پرواز تهران قونیه بزودی آغاز خواهد شد

پرواز تهران قونیه بزودی آغاز خواهد شد

با برقراری این پرواز تعداد پروازهای هفتگی ترکیش ایر در ایران به 69 پرواز افزایش خواهد یافت.
مقایسه رشد یک شرکت هواپیمایی و یک شبکه مجازی

مقایسه رشد یک شرکت هواپیمایی و یک شبکه مجازی

مقایسه رشد و درآمد نرم افزار ارتباطی واتس آپ با هواپیمایی ترکیه توسط پروفسور ارهان ارکوت از دانشگاه MEF ترکیه