20 سپتامبر 2019 - 16:09
http://dsfr.ir/q1xrs6

برچسب : همدان شناسی

همدان در حسرت اثر ثبت شده در فهرست آثار جهانی است

همدان در حسرت اثر ثبت شده در فهرست آثار جهانی است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه همدان اثر ثبت شده جهانی ندارد، گفت: باید...