20 سپتامبر 2019 - 16:43
http://dsfr.ir/ekbr5r

برچسب : هلسینکی

شهرگردی هنری؛ بستری برای حیات پویای متکثر شهری

شهرگردی هنری؛ بستری برای حیات پویای متکثر شهری

در صورتی که عرصه عمومی شهر، آیینه تکثر سلایق لایه های اجتماعی باشد، آنگاه می توان پذیرفت که محیط شهر بستر...