http://dsfr.ir/tdex5q

برچسب : هتل های اصفهان

نبود زیرساخت های گردشگری جذب 20 میلیون گردشگر در ایران را ناممکن کرده است

نبود زیرساخت های گردشگری جذب 20 میلیون گردشگر در ایران را ناممکن کرده است

زیرساخت های فعلی #هتل ها و مراکز اقامتی #اصفهان ضعیف است. در حال حاضر 15 هزار اتاق داریم اما براساس آمارها ما...
رئیس جمهور آفریقای جنوبی از اصفهان دیدن کرد

رئیس جمهور آفریقای جنوبی از اصفهان دیدن کرد

پس از تصدی دولت یازدهم و در راستای توسعه مناسبات ایران با سایر کشورهای جهان بر اساس احترام متقابل، گردشگری...