16 سپتامبر 2019 - 00:23
http://dsfr.ir/y5ss7m

برچسب : هتل رباتی

هتل هایی که با روبات اداره می شوند

هتل هایی که با روبات اداره می شوند

روبات ها علاوه بر کاربردهای قدیمی مانند آتش نشان و زنده یاب و ... به هتل ها نیز وارد شده و استفاده از آن روز...
اولین هتل با کارکنان رباتی در ژاپن افتتاح شد

اولین هتل با کارکنان رباتی در ژاپن افتتاح شد

چه می شد اگر به کمک یک تیم رباتی در یک هتل اتاق می گرفتید و وسایل تان به اتاق تان برده می شد و یک قهوه سفارش...