16 سپتامبر 2019 - 15:28
http://dsfr.ir/yuweec

برچسب : هتلهای ترکیه

هتلی در کنار پری ها

هتلی در کنار پری ها

هتل "پری دودکش"، هتلی سنگی با قدمت 1500 ساله است که جادوی پری ها هنوز هم در آن جریان دارد.
احتمال سرمایه گذاری هتلداران ترکیه در ایران

احتمال سرمایه گذاری هتلداران ترکیه در ایران

دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با اشاره به حملات تروریستی در ترکیه، از احتمال ورود هتلداران ترکیه...