20 سپتامبر 2019 - 16:35
http://dsfr.ir/tkzexc

برچسب : هتلداران اصفهان

احداث 35 هتل جدید در سراسر استان اصفهان

احداث 35 هتل جدید در سراسر استان اصفهان

رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان از احداث 35 هتل جدید در سراسر شهرهای استان اصفهان خبر داد.