19 سپتامبر 2019 - 12:59
http://dsfr.ir/q7hb3r

برچسب : هاشم بالدی

عامل «تنگی نفس» اهوازی ها

عامل «تنگی نفس» اهوازی ها

وقوع بحران تنگی نفس برای تعداد زیادی از شهروندان استان خوزستان در یک ماه گذشته، این پرسش را برای بسیاری ایجاد...
وقوع باران اسیدی به عنوان علت تنگی نفس منتفی است

وقوع باران اسیدی به عنوان علت تنگی نفس منتفی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با رد وقوع باران اسیدی به عنوان علت تنگی نفس خوزستانی ها، تاکید کرد: باران...
راهکار نهایی تیم تحقیقات علاج یابی سد گتوند مورد قبول استانداری نیست

راهکار نهایی تیم تحقیقات علاج یابی سد گتوند مورد قبول استانداری نیست

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: راهکار نهایی تیم تحقیقات علاج یابی سد گتوند مورد قبول استانداری...