15 سپتامبر 2019 - 22:49
http://dsfr.ir/y38x2k

برچسب : نوسان ارز

نوسان ارز سفر را گران تر کرده است

نوسان ارز سفر را گران تر کرده است

متولیان روی مشکل ارز کار می کنند تا انشاالله قیمت ارز به نرخ درست برگردد.