10 اکتبر 2021 - 19:21
http://dsfr.ir/shnmv8

برچسب : نور آقا نوری

میراث فرهنگی در دست تخریب گران!

میراث فرهنگی در دست تخریب گران!

با به قدرت رسیدن گروه #طالبان در کشور #افغانستان، حالا ده ها هزار اثر و محوطه #تاریخی در کنترل این گروه قرار...