20 سپتامبر 2019 - 16:48
http://dsfr.ir/411fn4

برچسب : نمایشگاه CES

تغییر نحوه سفر کردن در سال 2016 با فناوری های نوین

تغییر نحوه سفر کردن در سال 2016 با فناوری های نوین

حضور فناوری های نوین می تواند نحوه سفر کردن را به کلی دگرگون کند.
شمارش معکوس آغاز می شود؛ از CES 2016 چه انتظاراتی می رود؟

شمارش معکوس آغاز می شود؛ از CES 2016 چه انتظاراتی می رود؟

نمایشگاه CES که سالانه صدها هزار نفر را به ایالات متحده آمریکا می کشاند فرصتی را برای شرکت های تولیدکننده...