19 سپتامبر 2019 - 19:04
http://dsfr.ir/wi9o8g

برچسب : نمایشگاه گردشگری چین

فرصت ها و چالش های صنعت توریسم ایران

فرصت ها و چالش های صنعت توریسم ایران

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری چین كه به مدت سه روز در شهر پكن پایتخت چین برپا بود، فرصت مناسبی ایجاد...
پایان کار نمایشگاه تخصصی گردشگری چین با حضور نمایندگان ایران

پایان کار نمایشگاه تخصصی گردشگری چین با حضور نمایندگان ایران

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی «تخصصی گردشگری خروجی چین» موسوم به (COTTM)، شب گذشته (پنجشنبه) با حضور...