20 سپتامبر 2019 - 16:42
http://dsfr.ir/n422fq

برچسب : نمایشگاه هنر ايران

7 هزار سال هنر ایران در 8 کشور جهان به نمایش در می آید

7 هزار سال هنر ایران در 8 کشور جهان به نمایش در می آید

مدیرکل موزه های کشور از برگزاری نمایشگاه های 7 هزار سال هنر ایران در کشورهای آلمان، اتریش، فرانسه، ایتالیا،...