http://dsfr.ir/bpn3t4

برچسب : نقی میرزاکریمی

ممنوعیت صدور پروانه عادی شکار پرندگان وحشی در تهران

ممنوعیت صدور پروانه عادی شکار پرندگان وحشی در تهران

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از ممنوعیت صدور پروانه عادی شکار پرندگان وحشی در استان تهران خبر داد.