20 سپتامبر 2019 - 17:11
http://dsfr.ir/jruy1g

برچسب : نصرالله پژمان فر

هزار و یک مانع در راه رونق صنعت گردشگری

هزار و یک مانع در راه رونق صنعت گردشگری

اگرچه گردشگری در ایران پتانسیل ها و ظرفیت های فراوانی دارد و صنعت گردشگری به صورت بالقوه می تواند رشد و توسعه...
آمادگی مجلس برای راه اندازی کمیسیون ویژه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

آمادگی مجلس برای راه اندازی کمیسیون ویژه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

برای دستیابی به نگاه جامع در حوزه گردشگری، می توان سازمان میراث فرهنگی را به یک وزارتخانه تبدیل کرد.
استقبال از سونامی گردشگران خارجی با کدام اتوبوس؟

استقبال از سونامی گردشگران خارجی با کدام اتوبوس؟

نبود اتوبوس های توریستی یکی از مشکلات زیرساختی گردشگری است که با توجه به اشاره رئیس سازمان میراث فرهنگی به...