http://dsfr.ir/nqaiv1

برچسب : ناصر رضایی

بایدها و نبایدهای توسعه صنعت گردشگری

بایدها و نبایدهای توسعه صنعت گردشگری

همین یک ماه پیش بود که هیات تجاری گردشگری فرانسه، با ماموریتی ویژه از سوی «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه این...
بررسی وضعیت نشر در حوزه گردشگری

بررسی وضعیت نشر در حوزه گردشگری

تعداد قابل توجهی از نویسندگان کتاب ها و مقالات گردشگری، فارغ التحصیلان این رشته نیستند و فعالیت فارغ...