15 اکتبر 2019 - 07:50
http://dsfr.ir/aicghq

برچسب : ناامنی ترکیه

ناامنی ها چه تاثیری بر تورهای ترکیه گذاشته است؟

ناامنی ها چه تاثیری بر تورهای ترکیه گذاشته است؟

با وجود ناآرامی های اخیر در ترکیه اما همچنان تورهای ایران به ترکیه برقرار است.