19 سپتامبر 2019 - 13:05
http://dsfr.ir/rly86q

برچسب : میراث فرهنگی ناملموس

مسابقه عکاسی میراث فرهنگی ناملموس و جوانان برگزار می شود

مسابقه عکاسی میراث فرهنگی ناملموس و جوانان برگزار می شود

مـرکـز میـراث ناملمـوس تهران دومین مسابقه عکاسی میراث فرهنگی ناملموس و جوانان را برگزار می کند.
زنجیر چینابی شهر یزد به ثبت ملی رسید

زنجیر چینابی شهر یزد به ثبت ملی رسید

مهارت ساخت زنجیر چینابی شهر یزد به شماره 1184 در فهرست آثار ناملموس کشور به ثبت رسید.
19 اثر در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت شد

19 اثر در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت شد

در کمیته تخصصی ثبت میراث فرهنگی ناملموس، 19 اثر واجد شرایط ثبت شناخته شد و در فهرست میراث ملی قرار گرفت.

ثبت میراث فرهنگی ناملموس به معنای تصاحب نیست

ثبت میراث فرهنگی ناملموس به معنای تصاحب نیست مدیر مرکز میراث فرهنگی ناملموس صبح امروز در نشست جستاری در نقش رسانه در ارتقای سطح آگاهی های عمومی پیرامون میراث فرهنگی ناملموس گفت: ثبت میراث فرهنگی ناملموس به هیچ وجه به معنای تصاحب نیست. چون میراث ناملموس میراثی نیست که در محدوده مرزهای سیاسی اداری یک کشور بگنجد..به گزارش دنیای سفر؛ صبح امروز (... 7 سپتامبر 2015 - 15:50

ایران تنها کشور ارسال کننده پرونده ثبت جهانی کمانچه به یونسکو

ایران تنها کشور ارسال کننده پرونده ثبت جهانی کمانچه به یونسکو معاونت میراث فرهنگی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد تاکنون کشور دیگری به تدوین یا ارسال پرونده ای با موضوع ثبت "ساز کمانچه" در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس مبادرت نورزیده و کشور جمهوری اسلامی ایران در این خصوص در جهان پیشگام است..به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث... 24 ژوئن 2015 - 13:50