http://dsfr.ir/d5vrg3

برچسب : میراث فرهنگی مازندران

10 درصد بناهای تاریخی ثبت شده مازندران در معرض تخریب است

10 درصد بناهای تاریخی ثبت شده مازندران در معرض تخریب است

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران هشدار داد که 10 درصد بناهای تاریخی ثبت شده این...