25 ژوئن 2022 - 02:24
http://dsfr.ir/spfqom

برچسب : میراث روم

کشف یک کاسه رومی ۲ هزارساله در هلند

کشف یک کاسه رومی ۲ هزارساله در هلند

باستان شناسان یک کاسه رومی آبی رنگ با قدمت حدود ۲ هزار سال را در قدیمی ترین شهر #هلند کشف کردند.