6 دسامبر 2023 - 17:58
http://dsfr.ir/zzkvhw

برچسب : میراث خراسان

ابلاغ مراتب ثبت ملی یازده میراث طبیعی به استاندار خراسان رضوی

ابلاغ مراتب ثبت ملی یازده میراث طبیعی به استاندار خراسان رضوی

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، #گردشگری و صنایع دستی در نامه های جداگانه به استاندار خراسان رضوی، مراتب ثبت ملی...