19 سپتامبر 2019 - 19:39
http://dsfr.ir/33ubaq

برچسب : میراث ایران

نام 33 نفر از مشاهیر ایران در لیست مشاهیر جهان ثبت شده است

نام 33 نفر از مشاهیر ایران در لیست مشاهیر جهان ثبت شده است

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: نام 33 نفر از مشاهیر بزرگ ایران در لیست مشاهیر جهان به ثبت رسیده است.
فهرست موقت میراث ایران در یونسکو به 150 عنوان می رسد

فهرست موقت میراث ایران در یونسکو به 150 عنوان می رسد

مدیرکل ثبت آثار تاریخی از به روز شدن فهرست موقت میراث طبیعی و تاریخی ایران در یونسکو با 150 عنوان خبر داد و...