6 اکتبر 2021 - 11:57
http://dsfr.ir/g2i6ta

برچسب : موزه کابل

میراث فرهنگی در دست تخریب گران!

میراث فرهنگی در دست تخریب گران!

با به قدرت رسیدن گروه #طالبان در کشور #افغانستان، حالا ده ها هزار اثر و محوطه #تاریخی در کنترل این گروه قرار...