20 سپتامبر 2019 - 09:42
http://dsfr.ir/rkyhgg

برچسب : موزه محفوظی

رونمایی از 20 اثر خطی موزه محفوظی

رونمایی از 20 اثر خطی موزه محفوظی

طی مراسمی با حضور چهره های مطرح فرهنگی، از 20 اثر خطی قرآنی، علمی، فرهنگی و هنری موزه محفوظی، رونمایی شد.