20 سپتامبر 2019 - 16:31
http://dsfr.ir/4tlmkl

برچسب : موزه دولتی

ششصد و پنجاه موزه فعال در کشور وجود دارد

ششصد و پنجاه موزه فعال در کشور وجود دارد

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در حال حاضر 650 موزه فعال خصوصی و دولتی در...