30 سپتامبر 2023 - 20:34
http://dsfr.ir/clw8wo

برچسب : موزه دست بافته های سیرجان

موزه دست بافته های سیرجان نیاز به اعتبار دارد

موزه دست بافته های سیرجان نیاز به اعتبار دارد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: برای راه اندازی موزه دست بافته های داری سیرجان به...