24 آوریل 2024 - 11:31
http://dsfr.ir/kuikp4

برچسب : موزه آشویتس

دستگیری یک گردشگر به خاطر «سلام نازی»

دستگیری یک گردشگر به خاطر «سلام نازی»

یک گردشگر هلندی به دلیل ادای «سلام نازی» در #لهستان دستگیر شد.